Uafhængig af både køber,
sælger og andelsboligforening
logo
Vurdering af andel.dk                Tlf: 61 16 81 14
 
 

Velkommen

 
  VurderingAfAndel.dk vurderer forbedringer i andelslejligheder ved handel og ved beboers hjemtagning af lån.

Formålet med vurderingen er primært at sikre at boligforeningens ejendom og konstruktioner bevares og tilse at beboer passer på ejendommen efter bedste evne.

En vurderingsrapporten fra VurderingAfAndel.dk indeholder en vurdering af:

 • Individuelle forbedringer.

 • Løsøre (køleskab, komfur mv.).

 • Eventuelle svigt, fejlkonstruktioner og mangler.


 • Hvorfor benytte VurderingAfAndel.dk, når man selv kan?


  Der er flere fordele ved at benytte VurderingAfAndel.dk - både for køber, sælger og andelsboligforeningen:

  • Uvildig, professionel og ensartet vurdering af andelshaverens individuelle forbedringsarbejder.

  • Kvalificeret bedømmelse af arbejdets håndværksmæssige kvalitet.

  • Kvalificeret hjælp til efterfølgende henvendelser fra sælger og køber.

  • Ingen interne stridigheder eller beskyldninger om positiv særbehandling, der kunne opstå pga. personlige relationer.


  Hvem står bag VurderingAfAndel.dk


  Jeg er uddannet bygningskonstruktør i 1998 og bygningssnedker i 1993, så jeg har stor erfaring med renovering af lejligheder. Jeg har foretaget vurderinger af andelslejligheder på fast ugebasis siden 2004 og har foretaget mere end 4000 vurderinger. Jeg har fast samarbejde med flere administrationsselskaber fra hele Københavnsområdet.